Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 15 014 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ, THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ công bố điểm chuẩn, Tỉnh Phú Thọ công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Phú Thọ, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Phú Thọ , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *