Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đăk Mil Tỉnh Đăk Nông

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Đăk Mil Tỉnh Đăk Nông

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đăk Mil Tỉnh Đăk Nông qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 63 006 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Đăk Mil Tỉnh Đăk Nông ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Đăk Mil Tỉnh Đăk Nông, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Đăk Mil, THPT Đăk Mil Tỉnh Đăk Nông công bố điểm chuẩn, Tỉnh Đăk Nông công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đăk Nông, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đăk Nông , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *