Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 08 010 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai, THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Tỉnh Lào Cai công bố điểm chuẩn, Tỉnh Lào Cai công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lào Cai, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lào Cai , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *