Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Tỉnh Cần Thơ

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Tỉnh Cần Thơ

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Tỉnh Cần Thơ qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 55 013 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Chuyên Lý Tự Trọng Tỉnh Cần Thơ ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lý Tự Trọng Tỉnh Cần Thơ, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, THPT Chuyên Lý Tự Trọng Tỉnh Cần Thơ công bố điểm chuẩn, Tỉnh Cần Thơ công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Cần Thơ, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Cần Thơ , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *