Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Bình Long Tỉnh Bình Phước

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Bình Long Tỉnh Bình Phước

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Bình Long Tỉnh Bình Phước qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 43 011 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Bình Long Tỉnh Bình Phước ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Bình Long Tỉnh Bình Phước, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Bình Long, THPT Bình Long Tỉnh Bình Phước công bố điểm chuẩn, Tỉnh Bình Phước công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Phước, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Phước , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *