Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Bắc Kiến Xương Tỉnh Thái Bình

Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 THPT Bắc Kiến Xương Tỉnh Thái Bình

Để nhận điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Bắc Kiến Xương Tỉnh Thái Bình qua SMS. Hãy soạn tin

 

HDCM 26 040 gửi 8602


Bạn sẽ nhận được điểm chuẩn vào lớp 10 của THPT Bắc Kiến Xương Tỉnh Thái Bình ngay khi trường công bố!

Muốn xem điểm chuẩn những trường khác. Soạn tin theo cú pháp

 

HDCM MATINH MATRUONG gửi 8602


Tham khảo bảng mã trường trường tại đây: http://diemthi24h.vn/2012/05/bang-ma-tinh-thanh-pho-nam-2012.htm

Hỗ trợ:

  • Yahoo:

 

Bạn có thẻ tìm bài viết theo từ khóa: Điểm chuẩn vào lớp 10 , Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Bắc Kiến Xương Tỉnh Thái Bình, Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Bắc Kiến Xương, THPT Bắc Kiến Xương Tỉnh Thái Bình công bố điểm chuẩn, Tỉnh Thái Bình công bố điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình, Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Bình , Điểm thi lớp 10, điểm chuẩn lớp 10

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *