Đáp án chính thức khối A, A1 của Bộ GD&ĐT

Diemthi24h.vn – Chiều nay, 5 – 7, Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức các môn thi đại học đợt một.

Thi Đại học năm 2012

Thi Đại học năm 2012

Đáp án môn Toán khối A, A1

Đề thi môn Toán khối A, A1

Đáp án môn Vật lý khối A, A1

Đề thi môn Vật lý (mã đề 196)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 371)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 527)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 683)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 749)

Đề thi môn Vật lý (mã đề 958)

Đáp án môn Hóa học khối A

Đề thi môn Hóa học (mã đề 296)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 384)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 528)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 647)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 752)

Đề thi môn Hóa học (mã đề 913)

Đáp án môn Tiếng Anh khối A1

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 318)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 426)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 537)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 681)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 794)

Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 859)

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *