Đại học Sài Gòn công bố điểm thi

Sáng ngày 25/7, Đại học Sài Gòn đã công bố điểm thi

Xem điểm online: tại đây 

Để nhận điểm thi Đại Học, Cao Đẳng tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất từ Bộ GD&ĐT. Soạn tin:

HDT SốBáoDanh gửi 8602

Ví dụ: Bạn thi vào trường Đại học Sài Gòn có số báo danh là SGDA6789. Để nhận điểm thi của mình nhanh nhất. Hãy soạn tin: 

HDT SGDA6789 gửi 8602

Lưu ý: Số báo danh của bạn phải có cả phần chữ và phần số! Ngay từ bây giờ hãy nhắn tin ngay! 

Điểm thi của bạn sẽ được nhận nhanh nhất! Chúng tôi sẽ gửi điểm thi cho bạn ngay khi có kết quả. Bạn muốn là người nhận được điểm chuẩn nhanh nhất. Soạn tin:

HDC MãTrường gửi 8602

Ví dụ: Bạn thi vào trường Đại học Sài Gòn (Mã trường của Đại học Sài Gòn là SGD). Để nhận điểm chuẩn nhanh nhất. Hãy soạn tin: 

HDC SGD gửi 8602

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *