Đại học Lạc Hồng công bố điểm thi

Sáng ngày 25/7, Đại học Lạc Hồng đã công bố điểm thi

Xem điểm online: tại đây 

Để nhận điểm thi Đại Học, Cao Đẳng tự động qua SMS nhanh nhất và chính xác nhất từ Bộ GD&ĐT. Soạn tin:

HDT SốBáoDanh gửi 8602

Ví dụ: Bạn thi vào trường Đại học Lạc Hồng có số báo danh là DLHA6789. Để nhận điểm thi của mình nhanh nhất. Hãy soạn tin: 

HDT DLHA6789 gửi 8602

Lưu ý: Số báo danh của bạn phải có cả phần chữ và phần số! Ngay từ bây giờ hãy nhắn tin ngay! 

Điểm thi của bạn sẽ được nhận nhanh nhất! Chúng tôi sẽ gửi điểm thi cho bạn ngay khi có kết quả. Bạn muốn là người nhận được điểm chuẩn nhanh nhất. Soạn tin:

HDC MãTrường gửi 8602

Ví dụ: Bạn thi vào trường Đại học Lạc Hồng (Mã trường của Đại học Lạc Hồng là DLH). Để nhận điểm chuẩn nhanh nhất. Hãy soạn tin: 

HDC DLH gửi 8602

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *