Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa 

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Thanh Hóa  một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Hãy soạn tin:

HDTM 28 SốBáoDanh gửi 8602

 

Ví dụ: Bạn thi ở tỉnh Thanh Hóa có (mã tỉnh là 28) số báo danh là 0100678  để nhận điểm thi vào lớp 10 của mình bạn soạn tin nhắn:

HDTM 28 0100678 gửi 8602

 

Kết quả điểm thi vào lớp 10 được tổng đài tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay khi Bộ Giáo Dục công bố kết quả.

 

Để biết điểm thi của các tỉnh (thành phố) khác các bạn soạn tin:

HDTM MãTỉnh SốBáoDanh gửi 8602

 

Tra mã tỉnh nơi bạn thi bấm đây!

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *