Điểm thi vào lớp 10 thành phố Hà Nội

Điểm thi vào lớp 10 thành phố Hà Nội

Điểm thi vào lớp 10 thành phố Hà Nội  một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Hãy soạn tin:

HDTM 1A SốBáoDanh gửi 8602

 

Ví dụ: Bạn thi ở  Hà Nội có (mã tỉnh Là 1A) và số báo danh là 0100678  để nhận điểm thi vào lớp 10 của mình bạn soạn tin nhắn:

HDTM 1A 0100678 gửi 8602

 

* Lưu ý:

– Đối với các bạn thí sinh thi ở Hà Nội mã tỉnh là: 1A

– Đối với các bạn thí sinh thi ở Hà Tay mã tỉnh là: 1B

 

Kết quả điểm thi vào lớp 10 được tổng đài tự động gửi tới điện thoại của bạn ngay khi Bộ Giáo Dục công bố kết quả.

 

Để biết điểm thi của các tỉnh (thành phố) khác các bạn soạn tin:

HDTM MãTỉnh SốBáoDanh gửi 8602

 

Tra mã tỉnh nơi bạn thi bấm đây!

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *