Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Y Hải Phòng

Diemthi24h.vn – Trường Đại học Y Hải Phòng dự kiến tuyển sinh tuyển sinh Đại học với 06 ngành học và 720 chỉ tiêu thi tuyển theo khối A và B trong vùng xét tuyển từ Quảng Bình trở ra.

chi tieu tuyen sinh dai hoc y hai phong nam 2012

Đại học Y Hải Phòng

Chỉ tiêu cụ thẻ từng ngành: 
Tên trường Ngành học Ký hiệu trường Mã ngành Khối thi Tổng chỉ tiêu Chi chú
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Trường Đại học Y Hải Phòng YPB 720 + Vùng tuyển: Các tỉnh từ Quảng Bình trở ra (theo quy định của Bộ)
Các ngành đào tạo Đại học: + Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) D52720101 B 450 + Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh
– Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt (học 6 năm) D52720601 B 50 + Điểm trúng tuyển xét theo ngành học
– Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) D52720302 B 50 + Trong 450 chỉ tiêu Bác sỹ đa khoa có 150 đào tạo theo địa chỉ
– Điều dưỡng (học 4 năm) D52720501 B 60
– Cử nhân kỹ thuật xét nghiệm (học 4 năm) D52720330 B 50
– Dược sĩ đại học (học 5 năm) D52720401 A 60

(Theo Trang Web Đại Học Y Hải Phòng)

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *