Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

chi tieu tuyen sinh dai hoc tai nguyen va moi truong ha noi nam 2012

Diemthi24h.vn – Năm 2012, Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là 4000 chỉ tiêu. Trong đó có 1500 chỉ tiêu đại học và 2500 chỉ tiêu cao đẳng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

DMT

 

 

4000

Số 41A Đường Phú Diễn, TT Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội; ĐT: (04) 38370597 hoặc (04) 38370598. Website: Hunre.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1500

Khí tượng học

 

D440221

A,B,D1

 

Thủy văn

 

D440224

A,B,D1

 

Công nghệ kĩ thuật môi trường

 

D510406

A,B

 

Kĩ thuật Trắc địa – Bản đồ

 

D520503

A,B

 

Quản lí đất đai

 

D850103

A,A1,B D1

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

A,A1,D1

 

Kế toán

 

D340301

A,A1, D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

2500

– Tin học ứng dụng

 

C480202

A, A1, D1,2,3,4,5,6

 

– Khí tượng học

 

C440221

A,B,

D1,2,3,4,5,6

 

– Thủy văn

 

C440224

A,B,

D1,2,3,4,5,6

 

– Công nghệ kĩ thuật môi trường

 

C510406

A,B

 

– Công nghệ kĩ thuật trắc địa

 

C515902

A,B

 

– Quản lí đất đai

 

C850103

A,A1,B,

D1,2,3,4,5,6

 

– Kế toán

 

C340301

A,A1,

D1,2,3,4,5,6

 

– Quản trị kinh doanh

 

C340101

A,A1,

D1,2,3,4,5,6

 

Hệ Đại học:

+ Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

+ Phương thức tuyển sinh: Trường chỉ tổ chức thi khối A, ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Các khối A1, B, D1 không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại học của những thí sinh đã dự thi các khối B, D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

– Hệ Cao đẳng:

+ Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

+ Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng của những thí sinh đã dự thi các khối A, B, A1, D1,2,3,4,5,6 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước (bao gồm cả thí sinh dự thi vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *