Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công An Nhân Dân

Dienthi24h.vn – Năm 2012, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công An Nhân Dân có 260 chỉ tiêu.

chi tieu tuyen sinh dai hoc ky thuat - hau can cong an nhan dan nam 2012

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công An Nhân Dân có 260 chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

 

 

 

260

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0241.3969011

 

 

 

 

Thí sinh phía Bắc

HCB

 

 

 

Thí sinh phía Nam

HCN

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

A

 

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

A

 

– Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
– Thí sinh phải qua sơ tuyển tại Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
– Trong tổng 260 chỉ tiêu, có 60 chỉ tiêu đào tạo đại học liên kết với Học viện Hậu cần-Bộ Quốc phòng (học tại trường).

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *