Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Duy Tân

chi tieu tuyen sinh dai hoc duy tan nam 2012

Đại học Duy Tân

Diemthi24h.vn – Năm 2012, Đại học Duy Tân tuyển sinh cả Khối A1.

Chỉ tiêu cụ thể

TÊN TRƯỜNG/NGÀNH HỌC

(MÃ TRƯỜNG: DDT)

MÃ NGÀNH-

MÃ CHUYÊN NGÀNH

KHỐI THI

Đại học Duy Tân
Các ngành Đào tạo Đại học
1. Ngành Kỹ thuật Phần mềm có các chuyên ngành

D480103

+ Kỹ thuật Mạng máy tính

101

  A, A1, B, D
+ Kỹ thuật Mạng máy tính chuẩn CMU (Carnegie Mellon)

101

CMU

A, A1, B, D
+ Công nghệ Phần mềm

102

  A, A1, B, D
+ Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU (Carnegie Mellon)

102

CMU

A, A1, B, D
+ Thiết kế Đồ họa

111

 

A, A1, B, D, V,H
2. Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có các chuyên ngành

D340405

+ Hệ thống Thông tin Kinh tế

410

 

A, A1, B, D
+ Hệ thống Thông tin Kinh tế chuẩn CMU (Carnegie Mellon)

410

CMU

A, A1, B, D
3. Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng có các chuyên ngành

D580201

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

105

  A, A1, B, V
+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU (CalState)

105

CSU

A, A1, B, V
4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có các chuyên ngành

D510102

+ Xây dựng Cầu đường

106

  A, A1, B, V
5. Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành

D580102

+ Kiến trúc Công trình

107

  V
+ Kiến trúc Công trình chuẩn CSU (CalState)

107

CSU

V
+ Kiến trúc Nội thất

108

  V
6. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử có các chuyên ngành

D510301

+ Điện tự động

110

  A, A1, B, D
+ Kỹ nghệ Máy tính

104

  A, A1, B, D
+ Điện tử Viễn thông

109

  A, A1, B, D
7. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường có các chuyên ngành

D510406

+ Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

301

  A, A1, B, D
8. Ngành Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành

D340101

+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

400

 

A, A1, B, D
+ Quản trị Kinh doanh Marketing

401

 

A, A1, B, D
+ Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU (Penn State)

400

PSU

A, A1, B, D
9. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành có các chuyên ngành

D340103

+ Quản trị Du lịch Khách sạn

407

 

A, A1, B, C, D
+ Quản trị Du lịch Khách sạn chuẩn PSU (Penn State)

407

PSU

A, A1, B, C, D
+ Quản trị Du lịch Lữ hành

408

 

A, A1, B, C, D
10. Ngành Tài chính-Ngân hàng có các chuyên ngành

D340201

+ Tài chính Doanh nghiệp

403

  A, A1, B, D
+ Ngân hàng

404

  A, A1, B, D
+ Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU (Penn State)

404

PSU

A, A1, B, D
11. Ngành Kế toán có các chuyên ngành

D340201

+ Kế toán Kiểm toán

405

 

A, A1, B, D
+ Kế toán Doanh nghiệp

406

 

A, A1, B, D
+ Kế toán chuẩn PSU (Penn State)

405

PSU

A, A1, B, D
12. Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành

D220201

+ Tiếng Anh Biên-Phiên dịch

701

 

D1
+ Tiếng Anh Du lịch

702

 

D1
13. Ngành Điều dưỡng có các chuyên ngành

D720501

+ Điều dưỡng đa khoa

302

 

A, A1, B
14. Ngành Dược học có các chuyên ngành

D720401

+ Dược học

303

 

A, A1, B
15. Ngành Văn học có các chuyên ngành

D220330

+ Văn báo chí

601

 

C, D
16. Ngành Quan hệ Quốc tế có các chuyên ngành D310206
+ Quan hệ Quốc tế

608

 

C, D
17. Ngành Việt nam Học có các chuyên ngành

D220113

+ Văn hóa Du lịch

605

 

C, D
Các ngành Đào tạo Cao Đẳng

 

1. Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

C510102

 

A, A1, V
2. Kế toán

C340301

 

A, A1, B, D
3. Kế toán chuẩn PSU (Penn State)

C340301

PSU

A, A1, B, D
4. Công nghệ Thông tin

C480201

 

A, A1, B, D
5. Công nghệ Thông tin chuẩn CMU (Carnegie Mellon)

C480201

CMU

A, A1, B, D
6. Quản trị Khách sạn

C340107

 

A, A1, B, C, D
7. Quản trị Khách sạn chuẩn PSU (Penn State)

C340107

PSU

A, A1, B, C, D
8. Điều dưỡng

C720501

 

A,A1,B
9. Anh văn

C220201

 

D1
10. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

C510406

 

A, A1, B, D
11. Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

C510301

 

A, A1, B, D
12. Tài chính – Ngân hàng chuẩn PSU (Penn State)

C340201

PSU

A,A1,B,C,D
13. Tài chính – Ngân hàng

C340201

 

A,A1,B,C,D
14. Đồ họa Máy tính & Multimedia

C480201

 

A, A1,B, D, V, H

Thời gian nộp Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển:

–          Đợt 1: Từ ngày 10/08/2012 đến 17h ngày 07/09/2012

–          Đợt 2: Từ ngày 08/09/2012 đến 17h ngày 23/09/2012

–          Đợt 3: Từ ngày 24/09/2012 đến 17h ngày 10/10/2012

Thời gian nhập học từ ngày 24/09/2012 đến 17h ngày 29/09/2012.

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *