Điểm chuẩn Đại học ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2011

Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh vào trường là 1200. Trường có các khối thi từ D1 đến D6 với các chuyên ngành ngoại ngữ tương ứng.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:
STT

NGÀNH

KHỐI

ĐIỂM CHUẨN

1 Tiếng Anh 701 D1 27
2 Sư­ phạm Tiếng Anh 711 D1 26.0
3 Tiếng Anh Kinh tế Quốc tế 721 D1 27
4 Tiếng Anh Quản trị Kinh doanh 731 D1 26.0
5 Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng 741 D1 27.0
6 Tiếng Nga 702 D1, D2 24.0
7 Sư­ phạm Tiếng Nga 712 D1, D2 24.0
8 Tiếng Pháp 703 D1, D3 24.0
9 Sư­ phạm Tiếng Pháp 713 D1, D3 24.0
10 Tiếng Trung 704 D1, D4 24.5
11 Sư­ phạm Tiếng Trung 714 D1, D4 24.5
12 Tiếng Đức 705 D1, D5 24.0
13 Tiếng Nhật 706 D1, D6 24.5
14 Sư­ phạm Tiếng Nhật 716 D1, D6 24.5
15 Tiếng Hàn Quốc 707 D1 24.0

Ghi chú: Điểm môn ngoại ngữ tính hệ số 2.

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *