Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân

Diemthi24h.vn – Năm 2012 Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh 790 chỉ tiêu. Chỉ tiêu nhiều nhất thuộc về ngành nghiệp vụ an ninh với 470 chỉ tiêu.

chi tieu tuyen sinh hoc vien an ninh nhan dan nam 2012

Học viện An ninh nhân dân

Chỉ tiêu cụ thể:

Trường / Ngành Mã trường Mã ngành Khối thi Chỉ tiêu
HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN ANH 790
 Nghiệp vụ an ninh D860102 A,C,D1 470
 Công nghệ thông tin  D480201 A 50
 Ngôn ngữ Anh  D220201 D1 40
 Ngôn ngữ Trung Quốc  D220204 D1 30
 Xây dựng Đẳng và Chính quyền Nhà nước  D310202 C,D1 100
 Luật hình sự D380101 A,C,D1 70
Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *