3800 chỉ tiêu vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Năm 2012, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh 3.800 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu cụ thể:
 Tên ngành Mã ngành  Khối thi  Chỉ tiêu 
Hệ Sư phạm (SP) 2.100
SP toán học 101 A 150
SP vật lý 102 A 150
SP tin học 103 A, D1 120
SP hóa học 201 A 130
SP sinh học 301 B 100
SP ngữ văn 601 C, D1 150
SP lịch sử 602 C 130
SP địa lý 603 A, C 130
Giáo dục chính trị 605 C, D1 100
Quản lý giáo dục 609 A,C, D1 80
GD quốc phòng – an ninh 610 A, C, D1 120
SP tiếng Anh 701 D1 120
SP song ngữ Nga -Anh 702 D1, D2 40
SP tiếng Pháp 703 D1, D3 60
SP tiếng Trung Quốc 704 D4 40
Giáo dục tiểu học 901 A, D1 150
Giáo dục mầm non 902 M 150
Giáo dục thể chất 903 T 140
Giáo dục đặc biệt 904 C, D1, M 40
Hệ cử nhân ngoài Sư phạm 1.300
Ngôn ngữ Anh: 751 D1 120
* Tiếng Anh thương mại
* Tiếng Anh biên, phiên dịch
Ngôn ngữ Nga-Anh 752 D1, D2 60
Ngôn ngữ Pháp: 753 D1, D3 60
* Tiếng Pháp du lịch
* Tiếng Pháp biên, phiên dịch
Ngôn ngữ Trung Quốc 754 D1, D4 120
Ngôn ngữ Nhật Bản 755 D1, D4, D6 120
CN thông tin 104 A, D1 150
Vật lý học: 105 A 120
* Vật lý nguyên tử
* Vật lý hạt nhân
Hóa học: 106 A, B 120
* Hóa vô cơ
* Hóa hữu cơ
Văn học 606 C, D1 120
Việt Nam học: 607 C, D1 80
Văn hóa – Du lịch
Quốc tế học 608 C, D1 110
Tâm lý học 611 C,D1 120

Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, P4, Q5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 8352020)
Fax: 8398946
website: http://www.hcmup.edu.vn

Bình chọn cho bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *