Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phía Bắc năm 2011

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phía Bắc năm 2011

diem chuan hoc vien cong nghe buu chinh vien thong phia bac nam 2011

Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Trường mới mở thêm ngành Kế toán và lượng hồ sơ đầu vào năm nay giảm. Do đó điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2011 có giảm so với năm trước

Điểm chuẩn chi tiết:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C66 Công nghệ thông tin A 11
2 C67 Quản trị kinh doanh A.D1 11
3 402 Kế toán: D1 18 Hệ ngoài ngân sách
4 C65 Điện tử. truyền thông A 11
5 402 Kế toán: A 17 Hệ ngoài ngân sách
6 402 Kế toán D1 21
7 401 Quản trị kinh doanh D1 20.5
8 401 Quản trị kinh doanh: D1 17 Hệ ngoài ngân sách
9 402 Kế toán A 21
10 104 Công nghệ thông tin: A 17 Hệ ngoài ngân sách
11 401 Quản trị kinh doanh A 20.5
12 401 Quản trị kinh doanh: A 16 Hệ ngoài ngân sách
13 104 Công nghệ thông tin A 21
14 102 Điện. Điện tử : A 16 Hệ ngoài ngân sách
15 102 Điện. Điện tử A 20.5
16 101 Điện tử. truyền thông A 21
17 101 Điện tử. truyền thông: A 17 Hệ ngoài ngân sách
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phía Bắc năm 2011 1/5 (20%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *